Libratone Support

Volgen

App - De classic speaker ontbreekt in my soundspaces

Indien je Classic speaker ontbreekt in de Libratone App, vraag dan aan andere gebruikers van de Libratone App in je Wi-Fi netwerk thuis om hun Libratone App af te sluiten en start je Libratone App sessie opnieuw. 

Indien je speaker nog steeds niet verschijnt in My SoundSpaces, druk dan de logo-knop in totdat hij continu rood is geworden. Je speaker is nu in de SLEEP MODUS.

Druk kort op de logo-knop om je speaker wakker te maken uit de SLEEP MODUS. Je speaker begint met opstarten, wat wordt aangegeven door geel knipperend licht (Classic Live, Lounge) of snel wit knipperend licht (Classic Zipp, Loop, Diva).

Wanneer het opstarten voltooid is en de speaker gereed is, zie je een wit pulserend licht op de logo-knop. Je Classic speaker dient nu opnieuw zichtbaar te zijn in de Libratone App. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen