Libratone Support

Volgen

Zipp/Zipp Mini - Hush

Hush is een nieuwe functie geïntroduceerd op de Zipp en de Zipp Mini. Het is ontworpen voor situaties waarin u het volume van de speaker kortstondig snel dient te verlagen (zoals wanneer u een inkomend telefoongesprek ontvangt).

U houdt een speaker stil door uw hand over de gehele Touch interface te plaatsen. Dit zal onmiddellijk het volume van de speaker verlagen, wat u in staat stelt om te horen wat u wilt horen. Haal uw hand weg en de muziek gaat verder ophet oorspronkelijke volumeniveau.

Opmerking: 

  • If you are playing above volume level 3 - the volume level is reduced to 3 when you hush the speaker. Below level 3 - hushing the speaker will not impact the volume level.
  • Indien u naar een groep gekoppelde speakers luistert, zal de Hush-functie van een speaker niet alle speakers in de groep stilhouden maar alleen degene waarop de Hush is uitgevoerd.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen